Mặt dây chuyền vàng trắng 14K gắn Kim Cương – MKC009

Mề đay Kim Cương vàng trắng 14K chất liệu vàng trắng 14K, gắn Kim Cương: 1 viên KC 4.7 ly, Độ tinh khiết SI, màu nước E + 12 viên KC 2.5 ly, dô tinh khiết VVS1, màu nước F + 1 viên KC 0.9 ly-A + 1 viên KC 1.3 ly -A + 4 viên KC 2.0 ly-A.

Mặt dây chuyền vàng trắng 14K gắn Kim Cương – MKC008

Mề đay Kim Cương vàng trắng 14K chất liệu vàng trắng 14K, gắn Kim Cương: 1 viên KC 4.0 ly, độ tinh khiết SI, màu nước G + 48 viên 1.0 ly A + 10 viên 1.5 ly A.

Mặt dây chuyền vàng trắng 14K gắn Kim Cương – MKC007

Mề đay vàng trắng 14K gắn Kim Cương chất liệu vàng trắng 14K, gắn Kim Cương: 1 viên KC 3.6-SI-F.

Mặt dây chuyền vàng trắng 14K gắn Kim Cương – MKC006

Mề đay vàng trắng 14K gắn Kim Cương chất liệu vàng trắng 14K, gắn Kim Cương: 1 viên KC 4.6SI-F + 6 viên KC 1.0 A.

Mặt dây chuyền vàng trắng 14K gắn Kim Cương – MKC004

Mề đay vàng trắng 14K gắn Kim Cương chất liệu vàng trắng 14K, gắn Kim Cương: 1 viên KC 3.6-VS-G + 6 viên KC 1.4-A.

Mặt dây chuyền vàng trắng 14K gắn Kim Cương – MKC005

Mề đay vàng trắng 14K gắn Kim Cương chất liệu vàng trắng 14K, gắn Kim Cương: 1 viên KC 4.1-VVS2-F + 9 viên KC 1.0-A.

Mặt dây chuyền vàng trắng 14K gắn Kim Cương – MKC002

Mề đay vàng trắng 14K gắn Kim Cương chất liệu vàng trắng 14K, gắn Kim Cương: 1 viên KC 4.3-SI-E<(P) + 1 viên KC 1.0-A + 1 viên KC 1.2-A + 1 viên KC 1 4-A.

Trang Sức Kim Cương – Cửa Hàng Kim Cương – Kim Cương Tự Nhiên